Ostend Research Tower Installed, Commissioned And Ready For Operation

rt1_installation (1).jpg

NEMOS is delighted to announce the completion of the installation and commissioning works for the Ostend Research Tower, located 500m off the coast of Oostende. Last week, the final secondary steel components and topside research container were installed by HERBOSCH-KIERE with the support of DECO and NOORDZEE KRANEN. In addition, the research area east to the tower was marked with buoys by VLOOT in preparation for the installation of the 2019 NEMOS Wave Energy Converter (WEC) Prototype.

The final commissioning works at the PORT OF OOSTENDE was coordinated by NEMOS and utilised several local companies. NEMOS would like to thank the participants for the experienced, professional support received. Special thanks go to IDP SHIPJARD, MULTITECH, ENGIE FABRICOM and the PORT OF OOSTENDE.

NEMOS is now looking forward to the transfer of ownership of the Research Tower infrastructure to the West Flanders Development Agency – POM West-Vlaanderen. The maritime platform will then serve as a laboratory, used to perform tests designed to accelerate the innovation and development of blue energy and the broader blue economy. As one of the first key users, NEMOS will use the Research Tower as a control and monitoring hub for WEC trials this summer.

- - -

NEMOS is verheugd om de afronding van de installatiewerken en de ingebruikname van de Ostend Research Tower mee te delen. In de afgelopen dagen zijn de secundaire staalcomponenten en het bovenste onderzoeksplatform geïnstalleerd door HERBOSCH-KIERE met de steun van DECO en NOORDZEE KRANEN. Simultaan aan deze installatiewerken is het onderzoeksgebied ten oosten van de toren gemarkeerd met boeien door VLOOT. Dit ter voorbereiding op de installatie van het afmeersysteem voor de 2019 NEMOS Wave Energy Converter (WEC) Prototype.

Na een aantal intensieve weken met werken rond de inbedrijfstelling in de PORT OF OOSTENDE zou NEMOS graag zijn dank uiten aan de deelnemende lokale bedrijven en agentschappen voor de geweldige en professionele ondersteuning. Deze dank gaat voornamelijk uit naar IDP SHIPJARD, MULTITECH, ENGIE FABRICOM en PORT OF OOSTENDE.

Momenteel kijkt NEMOS uit naar de overdracht van de eigendomsrechten van de infrastructuur van de onderzoekstoren aan de West-Vlaamse onderzoek agentschap – POM West-Vlaanderen. Volgens POM zal het maritieme platform dienen als een ‘living lab’ om testen uit te voeren om de innovatie en ontwikkeling van blauwe energie en de bredere blauwe economie te versnellen. Als één van de eerste belangrijke gebruikers zal NEMOS de onderzoekstoren gebruiken als het besturings- en monitoringcentrum voor de WEC-tests die deze zomer van start gaan.

Pictures: https://www.nemos.org/rt1media